Strategi & Rådgivning
 
Har I et behov for at få rådgivning i forbindelse med jeres forretningssystem eller i forbindelse med udviklingen af en strategi for jeres digitale medier? Vi kan være med til at give jeres virksomhed større markedsforståelse og merværdi igennem de løsninger I vælger.
 

It-strategi
I et marked hvor begreber som profitmaksimering og effektivisering er centrale, leder virksomheder efter metoder der kan gøre dem mindre omkostningstunge eller mere effektive. En metode til det er en forbedret brug af it. Her kan vi hjælpe med at analysere fordele og ulemper i en række forskellige scenarier og derudfra træffe bedre og mere komplette beslutninger om jeres fremtidige it-strategi.

Afhængig af opgaven og fokusområdet, analyserer vi jeres virksomhed med henblik på værdiskabelse over for jer, jeres kunder, konkurrencesituationen i markedet, samt en række scenarier og fremtidsmuligheder for jeres system. Vi tilpasser vores analyse, så den passer med jeres behov.

Web-strategi
I samarbejde med jer udarbejder vi en webstrategi der passer til jeres identitet. En webstrategi er med til at styrke og forbedre virksomhedens forståelse og udvikling af de digitale medier.

Vores dynamiske og brede forståelse af IT og høje standarder for virksomheds- og markedsudvikling giver kunden en dynamisk webstrategi, som med bruger- og merværdi sikrer virksomhedens fremtidige udvikling.

Igennem en række workshops, finder vi sammen ud af hvilke muligheder I har ved at udnytte internettet. Alt efter hvilken type virksomhed og hvilken type applikation I har behov for, hjælper vi med at sætte fokus på forbedring af interne og eksterne arbejdsprocesser, vidensdeling, markedsføring m.m.

Online kommunikation
For at tiltrække og sikre ressourcer til videreudvikling er en virksomhed afhængig af andre institutioner, virksomheder og personer. I den forbindelse er online kommunikation og markedsføring vigtige begreber, der skal hjælpe med at opbygge et acceptabelt og positivt renommé. Virksomheder skal ikke kun konkurrere om kunder, men også om en repræsentativ status, så man kan få de bedste priser, finde de bedste folk, tiltrække investorer og forbedre adgangen til attraktive markeder.

I henhold til at skabe et acceptabelt og positivt renommé, tages der udgangspunkt i virksomheden og dennes identitet. Derved sørger vi for at jeres produkter, services, løsninger, struktur, kundeforståelse mm. repræsenterer jeres værdier, og at jeres budskaber er tilpasset og strategisk styret, så de stemmer overens med jeres virksomhed.
   
Med en forståelse af jeres online kommunikationsbehov og markedsføring udvikler vi en forståelsesramme af jeres forretning som ikke kun kan bruges til en strategisk styring og forbedring af jeres renommé, men også er med til at give jer en større og mere omfattende forståelse af jeres kunder, konkurrenter og den sektor I vælger at se jer selv som en del af. Dette er med til at give jer et udviklingsmønster som et værktøj der kan fremme jeres virksomhed.

Den online kommunikations- og markedsføringsramme som vi udvikler til jer tager udgangspunkt i jeres virksomheds identitet, image og ønskede image. I takt med foranringer i virksomheden, udvikles rammen. Derved kan I hele tiden styre og strømline jeres kommunikation og markedsføring, så både jeres ansatte, kunder, konkurrenter, resten af jeres sektor og dem I ellers måtte se jer som en del af, får det billede af jer som I måtte ønske jer. Dette er i sidste ende med til at give bedre styring, overblik og forståelse af virksomheden.